Nowe statystyki opisowe: częstotliwość, czas trwania i waga ograniczeń bTB cz. 2

Dodatkowa liczba S4 (b) w Internecie pokazuje liczbę stad na heksagon, które zwróciły wynik testu bTB w okresie 2012-2015 (195555 stad) wybranych ze stad zdefiniowanych jako aktywne w 2014 r., Dodatkowe dane online S4 (a). Dodatkowa liczba S4 (c) w Internecie pokazuje liczbę stad na heksagon, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru środków opisowych w latach … [Read more…]

Nowe statystyki opisowe: częstotliwość, czas trwania i waga ograniczeń bTB cz. 1

Było mniej stad, które spełniały definicję stada badania dla nowych statystyk opisowych, jak opisano w sekcji „Przedłużanie wcześniejszych pomiarów częstości występowania i powtarzalności bTB” (częstotliwość, czas trwania i dotkliwość ograniczeń) w porównaniu z liczbą stad badawczych użytych w poprzednich pomiarach. W celu ilościowego określenia zakresu i przestrzennego rozmieszczenia stad wyłączonych ze względu na kryteria wyboru … [Read more…]